• Click here to view Pune first come first serve Lottery Results - 2019

  November 2019
 • Click here to view Results for Pune Board Lottery September - 2019

  November 2019
 • दक्षता जनजागृती सप्ताह २८ ऑक्टो. - ०२ नोव्हें. २०१९ मुख्य दक्षता व सुरक्षा विभाग/म्हाडा.

  October 2019
 • 7th Pay Approval Order to MHADA Employees.

  September 2019
 • Advertisement for Sale of Tenement of Pune Board Lottery September - 2019

  September 2019
 • जाहीर सुचना (मुदतवाढ) - म्हाडातर्फे मुंबई शहरामधील ५८ बंद/आजारी कापड गिरण्यांतील गिरण्यांमधील घरासाठी अर्ज केलेल्या गिरणी कामगार / वारसांसाठी

  August 2019
 • जाहिर सुचना - गिरणी कामगार / वारसांच्या माहिती संकलनामध्ये गिरणी संकेत क्रमांकामधील दुरूस्तीसाठी संधी देण्याबाबत

  August 2019
 • जाहीर सुचना - म्हाडातर्फे गिरणी संकेत क्रमांक २७- बॉम्बे डाईंग मिल, २८- बॉम्बे डाईंग (स्प्रिंग मिल) व ५२- श्रीनिवास मिल या तीन गिरण्यांमधील घरासाठी अर्ज केलेल्या गिरणी कामगार / वारसांसाठी

  August 2019
 • जाहीर सुचना - म्हाडातर्फे मुंबई शहरामधील ५८ बंद/आजारी कापड गिरण्यांतील गिरण्यांमधील घरासाठी अर्ज केलेल्या गिरणी कामगार / वारसांसाठी

  August 2019
 • जाहिरात - उपकारप्राप्त इमारतीतील मूळ भा/र यांचेकडून बृहतसूचीवरून गाळे वितरणासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविणेबाबत

  June 2019